معنی و ترجمه کلمه گرفتن فلزات قیمتى از سرب به انگلیسی گرفتن فلزات قیمتى از سرب یعنی چه

گرفتن فلزات قیمتى از سرب

cupellation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها