معنی و ترجمه کلمه گرفته بودن به انگلیسی گرفته بودن یعنی چه

گرفته بودن

haze

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها