معنی و ترجمه کلمه گرفتگى حالت به انگلیسی گرفتگى حالت یعنی چه

گرفتگى حالت

contretemps

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها