معنی و ترجمه کلمه گرفتگیرى به انگلیسی گرفتگیرى یعنی چه

گرفتگیرى

difficulty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها