معنی و ترجمه کلمه گرمازدگى به انگلیسی گرمازدگى یعنی چه

گرمازدگى

heat exhaustion
heat stroke
sunstroke

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها