معنی و ترجمه کلمه گرماسنج خودکمار به انگلیسی گرماسنج خودکمار یعنی چه

گرماسنج خودکمار

thermograph

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها