معنی و ترجمه کلمه گرمانگارى به انگلیسی گرمانگارى یعنی چه

گرمانگارى

thermography

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها