معنی و ترجمه کلمه گرماگیر به انگلیسی گرماگیر یعنی چه

گرماگیر

heat sink

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها