معنی و ترجمه کلمه گرمسیر به انگلیسی گرمسیر یعنی چه

گرمسیر

tropic
tropical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها