معنی و ترجمه کلمه گرم و نرم به انگلیسی گرم و نرم یعنی چه

گرم و نرم

cosy
cozy
snug

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها