معنی و ترجمه کلمه گرهک به انگلیسی گرهک یعنی چه

گرهک

ball


کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها