معنی و ترجمه کلمه گروهبان یکم به انگلیسی گروهبان یکم یعنی چه

گروهبان یکم

first sergeant
sergeant major
top sergeant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها