معنی و ترجمه کلمه گروهى از مردم که داراى شخصیت حقوقى باشند به انگلیسی گروهى از مردم که داراى شخصیت حقوقى باشند یعنی چه

گروهى از مردم که داراى شخصیت حقوقى باشند

corporation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها