معنی و ترجمه کلمه گروه تهاجمى به انگلیسی گروه تهاجمى یعنی چه

گروه تهاجمى

shock troops

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها