معنی و ترجمه کلمه گروه سه تایى به انگلیسی گروه سه تایى یعنی چه

گروه سه تایى

ternary
ternate
trilogy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها