معنی و ترجمه کلمه گروه چهارتنى که قطعه اى را بسرایند به انگلیسی گروه چهارتنى که قطعه اى را بسرایند یعنی چه

گروه چهارتنى که قطعه اى را بسرایند

quartet
quartette

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها