معنی و ترجمه کلمه گروگذار به انگلیسی گروگذار یعنی چه

گروگذار

mortgager
mortgagor
pawner
stakeholder

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها