معنی و ترجمه کلمه گرو گذاشتن به انگلیسی گرو گذاشتن یعنی چه

گرو گذاشتن

engage
gage
hypothecate
impawn
mortgage
pawn
pledge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها