معنی و ترجمه کلمه گرگ صحرایى آمریکاى شمالى به انگلیسی گرگ صحرایى آمریکاى شمالى یعنی چه

گرگ صحرایى آمریکاى شمالى

coyote

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها