معنی و ترجمه کلمه گریان به انگلیسی گریان یعنی چه

گریان

crying
moist
tearful
weepy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها