معنی و ترجمه کلمه گریزاندن به انگلیسی گریزاندن یعنی چه

گریزاندن

ferret away
ferret out
scare

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها