معنی و ترجمه کلمه گریوه به انگلیسی گریوه یعنی چه

گریوه

hillock

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها