معنی و ترجمه کلمه گزیدن به انگلیسی گزیدن یعنی چه

گزیدن

bite
choose
select
selecting
sting

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها