معنی و ترجمه کلمه گزیر پذیر به انگلیسی گزیر پذیر یعنی چه

گزیر پذیر

remediable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها