معنی و ترجمه کلمه گزینش مسیر دیگر به انگلیسی گزینش مسیر دیگر یعنی چه

گزینش مسیر دیگر

alternate routing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها