معنی و ترجمه کلمه گزینه دگرگونى به انگلیسی گزینه دگرگونى یعنی چه

گزینه دگرگونى

alteration switch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها