معنی و ترجمه کلمه گزینه منطقى به انگلیسی گزینه منطقى یعنی چه

گزینه منطقى

logic switch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها