معنی و ترجمه کلمه گزینه ى احساس به انگلیسی گزینه ى احساس یعنی چه

گزینه ى احساس

sense switch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها