معنی و ترجمه کلمه گستاخ شدن به انگلیسی گستاخ شدن یعنی چه

گستاخ شدن

wanton

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها