معنی و ترجمه کلمه گسترشگر به انگلیسی گسترشگر یعنی چه

گسترشگر

propagator
spreader

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها