معنی و ترجمه کلمه گسیل داشتن به انگلیسی گسیل داشتن یعنی چه

گسیل داشتن

dispatch
send

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها