معنی و ترجمه کلمه گشادى دهان به انگلیسی گشادى دهان یعنی چه

گشادى دهان

rictus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها