معنی و ترجمه کلمه گشاد بازى به انگلیسی گشاد بازى یعنی چه

گشاد بازى

risk
straddle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها