معنی و ترجمه کلمه device به فارسی device یعنی چه

device


اپارات ،تجهيزات ،اسباب وسيله ،وسيله ،عامل ،خار ضامن ،ابزار،شيوه ،تمهيد،اختراع ،شعار،دستگاه ،اسباب
علوم مهندسى : الت
کامپيوتر : وسيله
معمارى : فزاره
قانون ـ فقه : حيله
شيمى : وسيله
روانشناسى : وسيله
ورزش : وسيله
علوم نظامى : چاشنى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها