معنی و ترجمه کلمه گشاد کردن به انگلیسی گشاد کردن یعنی چه

گشاد کردن

dilate
ream
widen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها