معنی و ترجمه کلمه گشتاور به انگلیسی گشتاور یعنی چه

گشتاور

torque

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها