معنی و ترجمه کلمه گشنیدن به انگلیسی گشنیدن یعنی چه

گشنیدن

fecundate
zygosity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها