معنی و ترجمه کلمه گفتار در روش و اسلوب به انگلیسی گفتار در روش و اسلوب یعنی چه

گفتار در روش و اسلوب

methodology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها