معنی و ترجمه کلمه گفتار در پیدایش نژادها به انگلیسی گفتار در پیدایش نژادها یعنی چه

گفتار در پیدایش نژادها

ethnogeny

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها