معنی و ترجمه کلمه گفتار در چگونگى آب هاى روى زمین به انگلیسی گفتار در چگونگى آب هاى روى زمین یعنی چه

گفتار در چگونگى آب هاى روى زمین

hydrology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها