معنی و ترجمه کلمه گلبرگ تسمه اى به انگلیسی گلبرگ تسمه اى یعنی چه

گلبرگ تسمه اى

ligule

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها