معنی و ترجمه کلمه گلبول سفید به انگلیسی گلبول سفید یعنی چه

گلبول سفید

white corpuscle
whiteblood cell

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها