معنی و ترجمه کلمه گلبول قرمز بزرگ به انگلیسی گلبول قرمز بزرگ یعنی چه

گلبول قرمز بزرگ

macrocyte

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها