معنی و ترجمه کلمه گلوله توپ به انگلیسی گلوله توپ یعنی چه

گلوله توپ

cannonball
cartouch
cartouche
shell

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها