معنی و ترجمه کلمه گلوکزید به انگلیسی گلوکزید یعنی چه

گلوکزید

glucoside

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها