معنی و ترجمه کلمه گلوکز راست گرد به انگلیسی گلوکز راست گرد یعنی چه

گلوکز راست گرد

dextrose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها