معنی و ترجمه کلمه گلوگاه به انگلیسی گلوگاه یعنی چه

گلوگاه

gorge
pharynx

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها