معنی و ترجمه کلمه گلگیر به انگلیسی گلگیر یعنی چه

گلگیر

fender
mud guard
mudguard
splash guard

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها