معنی و ترجمه کلمه گلیز مالیدن به انگلیسی گلیز مالیدن یعنی چه

گلیز مالیدن

slaver

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها