معنی و ترجمه کلمه گل آفتاب گردان به انگلیسی گل آفتاب گردان یعنی چه

گل آفتاب گردان

daisy
fire opal
heliotrope
sunflower
turnsole

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها